PENDAFTARAN / REGISTRATION
 
Nota:
Gunakan borang ini untuk mendaftar bagi projek yang dikehendaki. Lengkapkan borang di bawah dan klik butang submit.

Note:
Use this form to register your interest in selected property. To register, fill in your details below and click submit
 
Projek Hartanah
Prefered Properties
Maaf, Projek Hartanah tidak dapat dikenalpasti
Sorry, Prefered Properties did not recognised
MAKLUMAT PERIBADI / PERSONAL PARTICULARS
Nama penuh dalam KP
Full Name in NRIC
No. Kad Pengenalan
NRIC No.
contoh/eg : 800626-14-6024
Race/Bangsa
Alamat/Address
Alamat E-mail
E-mail Address
No. utk dihubungi
Contact No.
Rumah/House
Pejabat/Office
Telefon bimbit
Handphone No
 
         
 
© 2007-2011 Syarikat Perumahan Negara Berhad. Hakcipta Terpelihara.

PENAFIAN: Syarikat Perumahan Negara Malaysia (SPNB) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad.

Syarikat Perumahan Negara Berhad (444205-M)
Tingkat 10, Bangunan MAS,
Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur.

HOTLINE: 1300 80 3838
Tel: 603 - 2052 3838
Faks: 603 - 2164 8451